Brenner János Hittudományi Főiskola

A győri kispapok zarándoklata Észak-Burgenlandban

2018. március 15-én, nemzeti ünnepünkön a 75 éves jubiláns Dr. Schmatovich János székesegyházi prépost-kanonok, professzor, teológiai tanár jóvoltából és szervezésében autóbuszos zarándoklaton vettünk részt Észak-Burgenlandban, a történelmi várvidéken – a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, tanárai, a meghívott vendégek és a kispapok.

A nap folyamán számos templomot és kegyhelyet, valamint Magyarországhoz kötődő történelmi emlékhelyet tekintettünk meg. Sankt Andrä am Zicksee (Mosonszentandrás) görög-ortodox kolostorának meglátogatása után Frauenkirchen (Boldogasszonyfalva) gyönyörű barokk templomában vettünk részt a szentmisén, amelyben a nemzeti ünnep alkalmából különösen is imádkoztunk magyar hazánkért. Mönchhof (Barátudvar) kolostorában közös áhítat keretében köszöntöttük az Oltáriszentséget és a Boldogságos Szűz Máriát. Albertkázmérpusztán, a híres „Csárda” Étteremben fogyasztottuk el az ebédet, a lélek erősítése után a test táplálására is gondolva. Zarándoklatunk következő állomásán, Halbturnban (Féltorony) a város híres szülöttének, Grősz József kalocsai érsek emlékművénél helyeztük el a megemlékezés koszorúját. Deutsch Jahrndorf–Zeiselhof (Németjárfalu, Ürgemajor) településen az Úr Jézus megostoroztatásának emlékére emelt zarándok-kápolnában a szenvedő Jézushoz imádkoztunk. Pama (Lajtakörtvélyes) községben dr. Werdenich András kanonok, rektor, professzorról, a győri szeminárium egykori elöljárójáról emlékeztünk meg, halálának 85. évfordulóján, és megkoszorúztuk az emlékművet. Edelstal (Nemesvölgy), a Liszt-család egykori lakóhelyének Szent István templomában államalapító szent királyunk, Köpcsényben Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére imádkoztunk.

A késő délutáni órákban érkeztünk Bezenyére, Schmatovich professzor úr szülőfalujába. A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt, gyönyörű barokk templomban magyar és horvát nyelven köszöntöttük a Boldogságos Szűz Máriát, ezt követően Professzor Úr szülőházában látott vendégül minket. Autóbuszos zarándoklatunk utolsó állomása a rajkai Szent Márton templom volt, ahol a tours-i püspök pártfogását kértük. A Tulipános Csárdában fogyasztottuk el a jó hangulatú vacsorát, ezt követően indultunk vissza Győrbe. Zarándoklatunk folyamán mindenütt szeretettel fogadtak minket, köszönetünk hangja mellett szívből kívánjuk: Isten fizesse meg fáradságukat!

Hálásan köszönjük Professzor Úrnak, hogy megajándékozott minket ezzel a csodálatos zarándoklattal, végigkalauzolt Észak-Burgenland fontosabb történeti és szakrális emlékhelyein, és bemutatta szülőfaluja nevezetességeit. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, és úgy érezzük, a szívhez szóló imádságok, a horvát és német nyelvű nemzetiségi énekek a keresztény összetartozás érzését erősítették bennünk. Professzor Úr életére és munkásságára Isten áldását kérjük, szívből kívánjuk, hogy még sokáig élvezhessük társaságát, és bölcs mondásai a jövőben is lelki épülésünkre szolgáljanak!

Kelemen Dávid

 

 

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

KEHOP

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.